دانــــشـــــکده مــهــنــدسی نـــــفـــــــت و گــــــاز گـچـــسـاران
آدرس سایت دانشکده نفت و گاز گچساران www.gogu.ir

قابل توجه داوطلبان پذیرش در دانشکده نفت و گاز گچساران


داوطلبان علوم تجربی نیز میتوانند رشته شیمی کاربردی دانشکده نفت و گاز گچساران را انتخاب کنند.


پذیرش در رشته های مهندسی پلیمر و شیمی کاربردی زن و مرد میباشد و کاردانی مکانیک فقط مرد پذیرش میکند.


کد رشته ها:         رشته :              ظرفیت           جنسیت پذیرش   

 

 رشته ریاضی

11570         رشته مهندسی پلیمر-روزانه           ظرفیت پذیرش 40        زن - مرد

11572        رشته مهندسی پلیمر-نوبت دوم        ظرفیت پذیرش 5          زن - مرد

21006        رشته شیمی کاربردی-روزانه           ظرفیت پذیرش  12        6زن - 6مرد

21007       رشته شیمی کاربردی- نوبت دوم       ظرفیت پذیرش  2         1زن - 1مرد

11571       رشته کاردانی مکانیک-روزانه             ظرفیت پذیرش 40        مرد

11573       رشته کاردانی مکانیک -نوبت دوم        ظرفیت پذیرش 5         مرد


رشته تجربی

21006        رشته شیمی کاربردی-روزانه           ظرفیت پذیرش  28        14زن - 14مرد

21007       رشته شیمی کاربردی- نوبت دوم       ظرفیت پذیرش  3        1 زن -2 مردارسال توسط محمد بخشایی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد چقدر برایتان مهم است؟

اطلاعات دانشکده
*دانشکده نفت و گاز گچساران* رییس دانشکده :دکتر یونس شکاری تلفن تماس با دانشکده 074-32345760 * 32345761-074

ادرس سایت