دانــــشـــــکده مــهــنــدسی نـــــفـــــــت و گــــــاز گـچـــسـاران
آدرس سایت دانشکده نفت و گاز گچساران www.gogu.ir

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 31 شهریور 1394
سالروز حماسه دفاع مقدس گرامی باد

 امروز زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا كمتر از خود شهادت نیست .

 مقام معظم رهبری ( مدظله العالی )