دانــــشـــــکده مــهــنــدسی نـــــفـــــــت و گــــــاز گـچـــسـاران
آدرس سایت دانشکده نفت و گاز گچساران www.gogu.ir

رئیس دانشگاه یاسوج طی احکامی سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده نفت و گاز گچساران، سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده صنعت و معدن چرام و همچنین مدیر گروه اقتصاد دانشگاه را منصوب کرد.

دکتر "محمودرضا رحیمی" در احکام جداگانه‌ای دکتر "عنایت الله یزدان‌کیش" را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده نفت و گاز گچساران، دکتر " اسماعیل پاکیزه" را به همین مسئولیت در دانشکده صنعت و معدن چرام و دکتر "فیض الله جوزاریان" را به عنوان مدیرگروه اقتصاد دانشگاه منصوب کرد.

در این احکام آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال و هماهنگی مسئولین دانشگاه و ریاست دانشکده‌های مزبور گام‌های مفید و موثری برای توسعه و پیشرفت برداشته و در انجام وظایف و امور محوله موفق و سربلند باشید.

دکتر یزدان کیش و دکتر پاکیزه از اعضای هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر و دکتر