دانــــشـــــکده مــهــنــدسی نـــــفـــــــت و گــــــاز گـچـــسـاران
آدرس سایت دانشکده نفت و گاز گچساران www.gogu.ir

دستور کار:

دانلود گزارش کار کارگاه الاستومر - آقای دکتر امیر رستمی

دانلود گزارش کار کارگاه الاستومر - خانم دکتر آذین پیدایش

دانلود گزارش کار کارگاه پلاستیک - آقای دکتر امیر رستمی

دانلود گزارش کار کارگاه پلاستیک - خانم دکتر آذین پیدایش

دانلود گزارش کار آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها - آقای دکتر امیر رستمی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها - خانم دکتر آذین پیدایش

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها - آقای مهندس رضا آقاجری موخر

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها - آقای دکتر امیر رستمی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون - آقای دکتر امیر رستمی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون - آقای دکتر محسن نجفی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون

دانلود گزارش کار آزمایشگاه کنترل فرآیندها

دانلود گزارش کار آزمایشگاه کنترل فرآیندها - خانم سمیه هاشمی نسب

دانلود گزارش کار آزمایشگاه کنترل فرآیندها (نیم سال اول 1395-1394) - خانم سمیه هاشمی نسب

دانلود گزارش کار آزمایشگاه عملیات واحد

دانلود گزارش کار آزمایشگاه عملیات واحد - خانم دکتر هدی صفایی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه عملیات واحد - آقای دکتر حمید کاظمی اصفه

دانلود گزارش کار آزمایشگاه انتقال حرارت

دانلود گزارش کار آزمایشگاه انتقال حرارت - آقای دکتر بیژن قنواتی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه انتقال حرارت - خانم مهندس ناهید بخشی زیدان لو

دانلود گزارش کار آزمایشگاه انتقال حرارت - آقای دکتر حمید کاظمی اصفه

دانلود گزارش کار آزمایشگاه انتقال حرارت - آقای فرهاد سری

دانلود گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات

دانلود گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات - آقای دکتر مهرداد قاضی نژاد

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک - آقای دکتر حسین جلالی جهرمی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی - خانم مریم درخشنده

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1

---------------------------------------------------------------------------------------

دستور کار:

دانلود دستور کار کارگاه کامپوزیت

دانلود دستور کار آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها - آقای دکتر امیر رستمی

دانلود دستور کار آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها - دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دکتر ناصر محمدی

دانلود دستور کار آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها

دانلود دستور کار آزمایشگاه (مبانی شیمی پلیمر) - دانشگاه تهران - دکتر نادر طاهری قزوینی و مجنتی عنایتی نوک

دانلود دستور کار آزمایشگاه انتقال حرارت - آقای مهندس عبدالرسول برازنده

دانلود دستور کار آزمایشگاه انتقال حرارت - آقای دکتر رحمان محمودی

دانلود دستور کار آزمایشگاه انتقال حرارت - آقای دکتر علیرضا بزرگیان

دانلود دستور کار آزمایشگاه انتقال حرارت - آقای سینا شاهپوری

دانلود دستور کار آزمایشگاه انتقال حرارت - آقای حیدریان

دانلود دستور کار آزمایشگاه مکانیک سیالات

دانلود دستور کار آزمایشگاه شیمی فیزیک - گروه شیمی

دانلود دستور کار آزمایشگاه شیمی فیزیک - آقای دکتر مازیار نوعی

دانلود دستور کار آزمایشگاه شیمی آلی - خانم مریم درخشنده

دانلود دستور کار آزمایشگاه شیمی عمومی - خانم مریم درخشنده


منبع www.polymer87.blogfa.comارسال توسط محمد بخشایی
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395

دانلود جزوه ی درس انتقال جرم - آقای دکتر امیر رستمی

دانلود جزوه ی درس انتقال جرم - آقای مهندس ایاد حزبه خواه

دانلود جزوه ی درس انتقال جرم - آقای دکتر بیژن قنواتی

دانلود جزوه ی درس انتقال حرارت - آقای دکتر حمیدرضا معینی

دانلود جزوه ی درس انتقال حرارت - آقای دکتر علیرضا بزرگیان

دانلود جزوه ی درس انتقال حرارت - آقای دکتر مهدی فتحی زاده

دانلود جزوه ی درس روش های اندازه گیری کمیت های مهندسی - آقای دکتر سید مرتضی قاسمی

دانلود جزوه ی درس مکانیک سیالات - آقای دکتر محسن معصومی

دانلود جزوه ی درس مکانیک سیالات - آقای دکتر رضا فودازی

دانلود جزوه ی درس مکانیک سیالات - آقای دکتر شاهین شمسی

دانلود جزوه ی درس مکانیک سیالات - خانم دکتر آذین پیدایش

دانلود جزوه ی درس مکانیک سیالات - آقای عادل طلاوری

دانلود جزوه ی درس شیمی فیزیک - خانم مریم درخشنده

دانلود جزوه ی درس شیمی فیزیک - آقای دکتر هادی پارسا

دانلود جزوه ی درس شیمی فیزیک - خانم دکتر نبیه فرهامی

دانلود جزوه ی درس ترمودینامیک مهندسی - آقای دکتر محسن معصومی

دانلود جزوه ی درس ترمودینامیک مهندسی - خانم مهندس زهرا اصلاحی

دانلود جروه ی درس ترمودینامیک مهندسی - آقای دکتر علیرضا فلاحت

دانلود جزوه ی درس موازنه مواد و انرژی - خانم مهندس زهرا اصلاحی

دانلود جزوه ی درس موازنه مواد و انرژی - آقای دکتر هادی پارسا

دانلود جزوه ی درس موازنه مواد و انرژی - آقای دکتر رضا نیک فرجام

دانلود جزوه ی درس موازنه مواد و انرژی - آقای دکتر رحمان محمودی

دانلود جزوه ی درس فیزیک 2 - آقای علی عبادی

دانلود جزوه ی درس فیزیک 2 - آقای افشین عسکرزاده

دانلود جزوه ی درس فیزیک 2 - آقای چنگیز وطن خواه بالان

دانلود جزوه ی درس فیزیک 2 - آقای محمدرضا شاهسواری

دانلود جزوه ی درس فیزیک 1 - آقای افشین عسکرزاده

دانلود جزوه ی درس شیمی آلی 2 - آقای دکتر پرویز ترابی

دانلود جزوه ی درس شیمی آلی 1 - آقای دکتر آرش مراد زادگان

دانلود جزوه ی درس استاتیک و مقاومت مصالح - آقای دکتر علیرضا فلاحت

دانلود جزوه ی درس استاتیک و مقاومت مصالح (تابستان 1390) - آقای دکتر روزبه علیپور

دانلود جزوه ی درس استاتیک و مقاومت مصالح - آقای دکتر روزبه علیپور

دانلود جزوه ی درس معادلات دیفرانسیل - آقای سید منصور سعیدی

دانلود جزوه ی درس معادلات دیفرانسیل - خانم دکتر هاجر پرستار

دانلود جزوه ی درس معادلات دیفرانسیل - آقای دکتر امیر احسانی

دانلود جزوه ی درس ریاضی 2 - آقای سید منصور سعیدی

دانلود جزوه ی درس ریاضی 2 - خانم مینا گودرزی

دانلود جزوه ی درس ریاضی 2 - خانم دکتر هاجر پرستار

دانلود جزوه ی درس ریاضی 1 - آقای سید منصور سعیدی

دانلود جزوه ی درس ریاضی 1 - آقای علیرضا فیضی شیرینکند

دانلود جزوه ی درس ریاضی پیش دانشگاهی - استاد خانم دکتر عذرا موسوی

منبع www.polymer87.blogfa.comارسال توسط محمد بخشایی
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395

کارشناسی:

دانلود جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی - آقای مهندس حامد حسن آبادی

دانلود جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی - خانم مهندس فاطمه خزاعلی

دانلود جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی - آقای دکتر محمدرضا کاظمی

دانلود جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی - آقای دکتر اسدالله ملک زاده

دانلود جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی - آقای مهندس محسن استاد چینی گر

دانلود جزوه ی درس کنترل فرآیندها - آقای دکتر محسن نجفی

دانلود جزوه ی درس کنترل فرآیندها - آقای مهندس رضا آقاجری موخر

دانلود جزوه ی درس اصول مهندسی پلیمریزاسیون (1393) - آقای دکتر محسن نجفی

دانلود جزوه ی درس اصول مهندسی پلیمریزاسیون (1391) - آقای دکتر محسن نجفی

دانلود جزوه ی درس اصول مهندسی پلیمریزاسیون - خانم دکتر فریده اکبری باغبانی

دانلود جزوه ی درس عملیات واحد - آقای دکتر امیر رستمی

دانلود جزوه ی درس عملیات واحد - آقای مهندس ایاد حزبه خواه

دانلود جزوه ی درس عملیات واحد - آقای دکتر رحمان محمودی

دانلود جزوه ی درس عملیات واحد - خانم دکتر سارا مقصودی

دانلود جزوه ی درس عملیات واحد - آقای دکتر محمدرضا کاظمی

دانلود جزوه ی درس مهندسی الاستومر - آقای دکتر محسن معصومی

دانلود جزوه ی درس مهندسی الاستومر (1393) - آقای دکتر محسن معصومی

دانلود جزوه ی درس مهندسی الاستومر (1387) - آقای دکتر محسن معصومی

دانلود جزوه ی درس مهندسی الاستومر - آقای دکتر مهدی امراللهی

دانلود جزوه ی درس ریاضی مهندسی پلیمر - آقای دکتر محسن معصومی

دانلود جزوه ی درس ریاضی مهندسی پلیمر - آقای دکتر امیر رستمی

دانلود جزوه ی درس ریاضی مهندسی پلیمر - آقای دکتر سید مرتضی قاسمی

دانلود جروه ی درس ریاضی مهندسی پلیمر - آقای مهندس حمزه حیدری

دانلود جزوه ی درس ریاضی مهندسی پلیمر - آقای دکتر یونس سعادت قره باغ

دانلود جزوه ی درس ریاضی مهندسی پلیمر - آقای دکتر محمدرضا علیجانی

دانلود جزوه ی درس ریاضی مهندسی پلیمر - آقای دکتر محمدرضا صائب

دانلود جزوه ی درس مهندسی پلاستیک - آقای دکتر غلام رضا پیرچراغی

دانلود جزوه ی درس مهندسی پلاستیک (1392) - آقای دکتر امیر رستمی

دانلود جزوه ی درس مهندسی پلاستیک - آقای دکتر مهرداد قاضی نژاد

دانلود جزوه ی درس رئولوژی پلیمرها - آقای دکتر محسن معصومی

دانلود جزوه ی درس رئولوژی پلیمرها - آقای دکتر امیر رستمی

دانلود جزوه ی درس رئولوژی پلیمرها - آقای دکتر سید مرتضی قاسمی

دانلود جزوه ی درس رئولوژی پلیمرها - آقای مهندس سید حسن دادور

دانلود جزوه ی درس رئولوژی پلیمرها - آقای دکتر عباس شیخ

دانلود جزوه ی درس تکنولوژی کامپوزیت ها - خانم دکتر آذین پیدایش

دانلود جزوه ی درس تکنولوژی کامپوزیت ها - آقای دکتر علیرضا عزیزی

دانلود جزوه ی درس خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها (1393) - آقای دکتر محسن معصومی - نویسنده خانم پارسا

دانلود جزوه ی درس خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها - خانم دکتر آذین پیدایش

دانلود جروه ی درس تکنولوژی و خواص فیزیکی الیاف (نیم سال اول 1395-1394) - خانم دکتر آذین پیدایش

دانلود جروه ی درس تکنولوژی و خواص فیزیکی الیاف (نیم سال دوم 1394-1393) - خانم دکتر آذین پیدایش

دانلود جروه ی درس تکنولوژی و خواص فیزیکی الیاف - خانم کوثر جمشیدی

دانلود جزوه ی درس تکنولوژی و خواص فیزیکی الیاف - خانم مهندس مرجان گندمان

دانلود جزوه ی درس تکنولوژی و خواص فیزیکی الیاف - آقای دکتر مهدی امراللهی

دانلود جزوه ی درس روش های اندازه گیری مشخصات مولکولی پلیمرها - خانم دکتر آذین پیدایش

دانلود فـــایــل درس روش های اندازه گیری مشخصات مولکولی پلیمرها - خانم دکتر آذین پیدایش

دانلود جزوه ی درس روش های اندازه گیری مشخصات مولکولی پلیمرها - آقای دکتر ابوالفضل کیانی

دانلود جزوه ی درس شیمی فیزیک پلیمرها - آقای دکتر ابوالفضل کیانی

دانلود فـــایــل درس شیمی فیزیک پلیمرها - آقای دکتر ابوالفضل کیانی

دانلود جزوه ی درس شیمی فیزیک پلیمرها - آقای دکتر حمیدرضا معینی

دانلود جزوه ی درس خواص و کاربرد پلیمرهای طبیعی - آقای دکتر ابوالفضل کیانی

دانلود جزوه ی درس خواص و کاربرد پلیمرهای طبیعی - خانم کوثر جمشیدی

دانلود جزوه ی درس شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون - آقای دکتر ابوالفضل کیانی - نویسنده آقای خلیلی پور

دانلود جزوه ی درس شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون - آقای دکتر ابوالفضل کیانی - نویسنده خانم افشار

دانلود فـــایــل درس شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون - آقای دکتر ابوالفضل کیانی

دانلود جزوه ی درس شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون - خانم دکتر فریده اکبری باغبانی

دانلود جزوه ی درس شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون - آقای دکتر زاهد احمدی

دانلود جزوه ی درس سینتیک و طراحی راکتور - آقای دکتر محسن نجفی

دانلود جزوه ی درس سینتیک و طراحی راکتور - آقای دکتر حسین جلالی جهرمی

دانلود جزوه ی درس سینتیک و طراحی راکتور - خانم مهندس زهرا اصلاحی

دانلود جزوه ی درس سینتیک و طراحی راکتور - آقای دکتر رحمان محمودی

دانلود جزوه ی درس سینتیک و طراحی راکتور - آقای دکتر سید علی علوی فاضل

منبع www.polymer87.blogfa.com


ارسال توسط محمد بخشایی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395

دانلود فایل های درس روش تحقیق - خانم دکتر آذین پیدایش

دانلود جزوه ی درس پلیمرهای زیست سازگار - آقای دکتر ابوالفضل کیانی

دانلود جزوه ی درس خواص مهندسی پلیمرها (1392) - آقای دکتر محسن معصومی

دانلود جزوه ی درس خواص مهندسی پلیمرها (1394) - آقای دکتر محسن معصومی

دانلود جزوه ی درس شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها - آقای دکتر ابوالفضل کیانی

دانلود جزوه ی درس اصول مهندسی پلیمریزاسیون پیشرفته - آقای دکتر محسن نجفی

دانلود جزوه ی درس اصول مهندسی پلیمریزاسیون پیشرفته - آقای دکتر محسن معصومی

دانلود جزوه ی درس هویت شناسی پیشرفته پلیمرها - آقای دکتر ابوالفضل کیانی

دانلود جزوه ی درس فرآیندهای شکل دادن پلیمرها (1393) - آقای دکتر امیر رستمی

دانلود جزوه ی درس فرآیندهای شکل دادن پلیمرها (1392) - آقای دکتر امیر رستمی

دانلود جزوه ی درس فرآیندهای شکل دادن پلیمرها - آقای دکتر محسن معصومی

دانلود جزوه ی درس کاربرد ریاضیات پیشرفته در مهندسی پلیمر (1394) - آقای دکتر محسن معصومی - نویسنده خانم پارسا

دانلود جزوه ی درس کاربرد ریاضیات پیشرفته در مهندسی پلیمر (1393) - آقای دکتر محسن معصومی - نویسنده آقای خلیلی پور

دانلود جزوه ی درس نانو فناوری در صنایع پلیمر (1394) - آقای دکتر محسن معصومی - نویسنده خانم پارسا

دانلود جزوه ی درس نانو فناوری در صنایع پلیمر (1392) - آقای دکتر محسن معصومی - نویسنده آقای مسلم مجدمی

دانلود جزوه ی درس نانو فناوری در صنایع پلیمر (1392) - آقای دکتر محسن معصومی - نویسنده آقای هانی سلیمانی

دانلود جزوه ی درس تخریب و پایدارسازی پلیمرها - آقای دکتر ابوالفضل کیانی

دانلود جزوه ی درس آلیاژ پلیمرها (1393) - آقای دکتر امیر رستمی

دانلود جزوه ی درس آلیاژ پلیمرها (1392) - آقای دکتر امیر رستمی

دانلود جزوه ی درس پلاستیک های تقویت شده - آقای دکتر علیرضا عزیزی

دانلود جزوه ی درس ریاضی مهندسی پیشرفته - خانم دکتر شیما عزیزی

منبع www.polymer87.blogfa.comارسال توسط محمد بخشایی
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 7 اردیبهشت 1395
راه اندازی اولین دستگاه کارگاه پلیمر

در این هفته اولین دستگاه مربوط به کارگاه های مهندسی پلیمر دانشکده نفت و گاز به نام اکسترودر راه اندازی و کار با آن به دانشجویان آموزش داده شد. در اولین جلسه دکتر صادقی استاد مدعو رشته پلیمر دانشکده با تشریح مکانیسم این دستگاه در مورد کارکردهای اکسترودر موجود و نمونه های بزرگتر صنعتی به دانشجویان توضیحاتی ارائه و ضمن تولید چند نمونه پلیمری کار با دستگاه را شروع کردند.ارسال توسط محمد بخشایی
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 7 اردیبهشت 1395
دانشجویان محترم می توانند کتاب زبان انگلیسی اثر حسن مومنی سوق دانشجوی پلیمر دانشکده نفت و گاز را دانلود و استفاده کنند.ارسال توسط محمد بخشایی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد چقدر برایتان مهم است؟

اطلاعات دانشکده
*دانشکده نفت و گاز گچساران* رییس دانشکده :دکتر یونس شکاری تلفن تماس با دانشکده 074-32345760 * 32345761-074

ادرس سایت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات